salarizare

Contabilitate primara

 

Senior Accounting Services
Str. Ion Urdăreanu nr. 7
bl. P40, sc. 1, et. 1 si 2, ap. 6 si 10, sector 5, Bucuresti
Tel./Fax: 021 327 62 01
Email: office@senior-account.ro
Website: www.senior-account.ro

salarizare

Senior Accounting Services

Despre SAS


Cine este Senior Accounting Services (SAS)?

Senior Accounting Services este membră CECCAR, fiind recunoscută şi autorizată ca societate de expertiză contabilă şi contabilitate.

Ce oferă Senior Accounting Services?

Realizează expertize contabile judiciare şi extrajudiciare.

Oferă consultanţă economico - financiară.

Întocmeşte dosare înfiinţări societăţi, finanţări, leasing-uri.

Asigură evidenţă resurse umane şi realizează activităţi de evaluare a întreprinderilor.
Acordă sprijin informaţional financiar adresat atât persoanelor juridice cât şi celor fizice.

Execută activităţi de brokeraj.

Creează un climat serios, transparent şi sigur asupra activităţilor pe care le desfăşoară.

 

Servicii Contabilitate