Activitati de cenzorat

▪ Gestionarea patrimoniului societatii;
▪ Aplicarea procedurilor de control pentru prevenirea si detectarea din timp a fraudelor si erorilor;
▪ Verificarea gestiunii;
▪ Certificarea situatiilor financiar-contabile si a bilantului;
▪ Expertiza extrajudiciara.